ژل اتشزا 1000 سی سی

ژل اتشزا 1000 سی سی

تبلیغات رایگان گریم داماد ثبت-شرکت رژیم غذایی انلاین

ژل اتشزا 1000 سی سی

ویژگی های برتر ژل آتشزنه 1000سی سی
تولید شعله در رنگ های مختلف سبز،آبی،قرمزو
بدون دود وبو واثرات زیان بخش دیگر مواد سوختنی
بسته بندی راخت ومطمعن و وزن و حجم کم برای حمل آسان
ایجاد شعله و نیز طبخ غذا در پیک نیک وسفرهای شهری
تسریع وتشدید شعله در شومیه ، منقل وباربیکو
جایگزین بسیار مناسب الکل،گازوئیل،نفت وذغال
قابل بسته بندی در بشکه های بزرگ برای تسهیل درحمل وصادرات